Fanta (~1989)Šis albumas tik kartą pasitaikė, kitų suskaitmenintų įrašų taipogi nėra, ir todėl pateikiamas dainų sąrašas galimai nepilnas.
Žinoma info apie grupę: Vokalistė Rasa Zubreckaitė (solo: 2-4, 8-11) bei kiti vokalistai, vardų nežinau. Grupė egzistavo trumpai. Per tą laiką spėjo pasirodyti "Jaunimo Estradoje-89", LRT yra įrašas, buvo senoje mediatekoje, gal ir dabar yra.

dainų sąrašas (nepilnas?; pavadinimai bent dalies sąlyginiai):

1. Švyturys
2. Skubėjimas
3. Bitė
4. Liūdėti neverta
5. Aš laukiu tavęs
6. Kas
7. Vaiduokliai
8. Kaip žaidžia vaikai
9. Gatvių labirintai
10. Pašauk mane
11. (nepilna daina)
(c) & (p) 2019 ゆう

the right way

return to index