Hiperbolė - koncertas Sporto rūmuose 1982 balandžio 8 arba 9 d.Legendinis Hiperbolės koncertas Sporto rūmuose. Šios dainos išleista rinkiniuose LP bei CD, bet niekada niekur neišleistas pilnas koncertas, tarybiniu laikotarpiu cirkuliavęs juostose bei kasetėse.
Įrašo garso režisieriai Vidminas Kėkštas ir Mykolas Šumkynas. Kadangi nurodyta dvi koncerto datos, o čia tik vienos iš jų įrašas, gali būti kad didelė dalis dainų kartojosi, neesu tikras kurios dienos koncertas čia bei kurios dienos įrašai naudoti vėlesniems leidiniams. Galimas variantas kad trūksta aprašytame įraše pašnekesių pačioje pradžioje bei pabaigoje.

dainų sąrašas (pilnas):

1. Intro (instrumentinė kompozicija)
2. Kai numiršta žvaigdžė
3. Kaip ir tas vėjas (vėliau vadinta "Vasara buvo")
4. Porcelianas
5. Kai nieko neturi
6. Medžių giesmė
7. Vandens ženklai
8. Žingsniai
9. Pakeleiviai
10. Aš tikiu
11. Kaip gera turėti namus
12. Nepažįstamai draugei
13. Lapų likimas
14. Pamiršk mane
15. Išgalvotas gyvenimas
16. Laimei
17. Himnas gyvenimui
18. Balsas atminčiai


(pradžia dainos "Kai numiršta žvaigždė"): "Per mūsų koncertus galima ploti, prašom, draugai, nebijokit"


"Taigi scenoje - "Hiperbolė", vadovas Michailas Garberis. Skambėjo Viktoro Prapro daina "Kai numiršta žvaigždė". Turbūt, gerbiami žiūrovai, pajutote, kad mūsų ansamblio muzika yra daugiausiai skirta jaunimui. Na, jaunimas kaip jaunimas, visada mėgsta daug triukšmo, didelius decibelus, tačiau aš norėčiau tarti ačiū tiems žiūrovams, kurie sulaukę solidaus amžiaus vis dėl to ateina į "Hiperbolės" koncertus ir didvyriškai sėdi juose iki galo. Ačiū jums labai. Skambės Rimo Delnicko daina "Kaip ir tas vėjas" Salomėjos Nėries žodžiams, išgirsite Viktoro Prapro dainą "Porcelianas" ir dvi Ričardo Bartusevičiaus dainas: "Kai nieko neturi" ir "Medžių giesmė".


(po dainos "Medžių giesmė"): "Laiškai, laiškai, laiškai... Kas jų dabar tiktai nerašo ir kas jų dabar tiktai nemoka rašyti. Rašo ir mums, mūsų ansamblio dalyviams. Vieni duoda įvairius patarimus, pasiūlymus, kiti prašo atsiusti įvairių natų, įrašų, treti rašo į radiją, televizijų jaunimo muzikos redakcijas. Štai vieną laišką norėčiau jums ir perskaityti. Rašo mūsų ansamblio vadovui Michailui Garberiui mergina iš Kauno, vardu Rozita: "Man labai patinka jūsų muzika. Dažnai klausausi jos per radiją. Bet ar negalėtumėt atsiusti man savo nuotrauką? O jeigu nesunku tai ir dvi, kadangi dvi jūsų nuotraukas norėčiau iškeisti į vieną jūsų ansamblio gitaristo Ričardo Bartusevičiaus nuotrauką, kurią turi geriausia mano draugė Regita." Taigi skambės viena populiariausių "Hiperbolės" dainų "Vandens Ženklai, kurios autorius Ričardas Bartusevičius. Išgirsite ir dvi Igorio Berino dainas "Žingsniai", "Aš tikiu", Viktoro Prapro "Pakeleiviai".


"Taigi scenoje vėl "Hiperbolė". Skambėjo Michailo Garberio daina "Kaip gera turėti namus". Dabar pasakysiu vieną paslaptį, kad Kauno "žalgiriečiai" krepšininkai išlošė prieš Maskvos "Dinamo" 102:78. Kai kuriems mūsų ansamblio gerbėjams, žiūrovams mūsų ansamblio muzika panaši į kažkokius tai miražus. Tai turbūt kaip ir toj istorijoj, kai susitinka dvi moterys ir kalbasi apie vedybinį gyvenimą, ir viena sako "Žinai, kai aš tiktai ištekėjau, mano vedybinis gyvenimas tai buvo tikras miražas: dykumos, karavanai, auksinės pilys, mėlynas dangus. Po metų pranyko mėlynas dangus, dar vėliau auksinės pilys, karavanai, ir liko vienas tiktai kupranugaris - tai mano vyras." Skambės dvi Igorio Berino dainos - daina "Nepažįstamajai draugei" ir "Pamiršk mane", šią dainą jis paskyrė specialiai visoms merginoms ir moterims, sėdinčioms šioje salėje, išgirsite Viktoro Prapro dainą "Lapų likimas" ir Michailo Garberio "Išgalvotas gyvenimas". Taigi, groja Hiperbolė"


(po dainos "Išgalvotas gyvenimas"): Na o dabar leiskite asmeniškai pristatyti "Hiperbolės" dalyvius - olimpinę plaukikų komandą. Taigi, pirmuoju taku plaukia mūsų ansamblio siela, grojanti solo gitara - Igoris Berinas, Vilnius. Komandos treneris, iki šiol dar nevedęs, tai mūsų Michailas Garberis. Antras takas, Budapeštas. Mušamaisiais groja Arvydas Šnaras, gražiausias vyras Europoje. Antras pagal grožį savo kieme, kadangi mes su Arvydu kaimynai. Trečias takas, Šiauliai. Bokso federacijos pirmininkas, laisvalaikiu grojantis bosine gitara tai Ričardas Bartusevičius. Ketvirtas takas, Stokholmas. Na ir buvęs sportininkas-mėgėjas, buvęs šuolininkas į šoną, tai Viktoras Prapras. Vilnius. Šį kartą Viktoras plaukia be tako. Nėrius Žukas ir ansamblis "Hiperbolė". Skambės Ričardo Bartusevičiaus daina "Laimei", išgirsite ir Igorio Berino dainą "Himnas gyvenimui".


(po dainos "Balsas atminčiai"): Michailas Garberis ir "Hiperbolė". Na o dabar, ačiū jums už dėmesį ir tokius labai šiltus aplodismentus /nutrūksta įrašas/(c) & (p) 2019 ゆう

the right way

return to index